Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 10, 2012
Image Size
194 KB
Resolution
984×700
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
812
Favourites
114 (who?)
Comments
29
Downloads
28
×
when i look at you by iraya0212 when i look at you by iraya0212
old pic
watercolors
........
pic ny vẽ lu i m lười post , dạo ny bạn chả vẽ đc g cả... ="=
.
.
.
chậc, chẳng hiểu sao lại nht 2 thằng uke v chung một tranh , mnh bị g thế nhở ...
Add a Comment:
 
:iconcloudburst-x95:
Cloudburst-X95 Featured By Owner Jan 21, 2013  Hobbyist
chỉ có 1 ng từng làm thụ mới có thể trở thành 1 ng công tốt?? :iconimbishieplz:
m cô, lại còn cổ nhún bèo nữa :v
Reply
:iconiraya0212:
iraya0212 Featured By Owner Jan 25, 2013  Student General Artist
cô là cái đồ seke , mất zin mọi mặt :iconimdarkplz:
vẽ đại để quét màu thôi, đừng để ý cái bèo vớ vỉn đó =]]]
Reply
:iconcloudburst-x95:
Cloudburst-X95 Featured By Owner Jan 26, 2013  Hobbyist
nồ, tôi k phải ng công tốt đâu :iconheplz:
anw, vẽ lại anh tóc vàng đy cô, tôi mún ảnh làm công =]]]]]]]]]
Reply
:iconiraya0212:
iraya0212 Featured By Owner Jan 27, 2013  Student General Artist
ờ ý kiến ko tồi XD bữa nào t sẽ thử :3
Reply
:iconcloudburst-x95:
Cloudburst-X95 Featured By Owner Jan 28, 2013  Hobbyist
thử liền đy cô =]]
ôn nhu mỹ công mí anh tuấn cường trung khuyển thụ~ genre thần thánh của đời tôi :iconletmehugyouplz:
ôi tôi iêu cuộc sống :iconhappyblueplz:
Reply
:iconamaya-hanako:
amaya-hanako Featured By Owner Aug 14, 2012
mu nước ? Đẹp qu
Reply
:iconiraya0212:
iraya0212 Featured By Owner Aug 14, 2012  Student General Artist
uh, mu nc ^^
thanks nha :">
Reply
:iconamaya-hanako:
amaya-hanako Featured By Owner Aug 14, 2012
uh ^^
Reply
:iconcmmv:
Cmmv Featured By Owner Jul 13, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Wow! old but amazing, is really beautiful!!! I love the colors, looks wonderful!!! I truly love it!
Reply
:iconiraya0212:
iraya0212 Featured By Owner Jul 14, 2012  Student General Artist
aw, glad u like it :iconbrohugplz:
Reply
Add a Comment: